Na czym polega obsługa prawna spółek


Obsługa prawna spółek opiera się przede wszystkim na stałej jak również doraźnej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Do głównych zadań takiej obsługi należy pomoc w wyborze optymalnych sposobów oraz form prowadzenia działalności gospodarczej kompleksowa pomoc prawna w czasie zakładania każdego rodzaju spółek jak również oddziałów przedsiębiorców zagranicznych w Polsce a także opracowywanie całkowitej dokumentacji danej spółki oraz reprezentowanie jej przed określonymi organami rejestracyjnymi w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dalsze działania to opracowywanie dokumentacji korporacyjnej spółki między innymi umów spółek statutów aktów założycielskich i regulaminów a ponadto przygotowywanie umów i uchwał regulujących relacje pomiędzy wspólnikami. Firmy zajmujące się obsługą oferują także przygotowywanie porozumień typu joint venture oraz rejestrowanie i wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. W zakresie działalności powinna znaleźć się także kompleksowa analiza sytuacji prawnej spółek w tym zawieranych przez nią umów wynagradzania pracowników regulaminów pracy umów spółki i innych dokumentów jak rownież kompleksowe doradztwo przy transakcjach sprzedaży spółek bądź też ich części doradztwo przy nabywaniu udziałów lub akcji kompleksowe doradztwo i opracowywanie dokumentacji w aspekcie obsługi organów statutowych w tym też przygotowanie projektów uchwał organów zarządzających nadzorczych oraz kontrolnych. Obsługa prawna to też przygotowywanie dokumentacji na zwyczajne oraz nadzwyczajne zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy w tym też projektów uchwał oraz protokołów. Na życzenie do zakresu usług wchodzi też zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników a także kompleksowe bieżące doradztwo i opracowywanie dokumentacji w zakresie działalności zewnętrznej spółek w tym też przygotowywanie opiniowanie oraz negocjowanie umów gospodarczych sporządzanie opinii prawnych i prowadzenie negocjacji oraz mediacji.
Sprawdź także: Radca Prawny Poznań.